Çevre Mühendisi Nedir? 2021 Maaşları ve İş İmkanları

Çevre Mühendisi

Çevre mühendisi, doğanın her geçtiğimiz gün tükenen doğal kaynaklarının kullanımını koruyarak, insan sağlığına verimli olacak bir çevre koşulu yaratmakla görevli olan mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dalları gibi doğal kaynakları tüketen değil tam aksine doğayı olması gerektiği hale geri getirmeye çalışan kişilere çevre mühendisi denilmektedir. Çevre mühendisi çalışma alanları ise şu şekildedir;

 • Su ve Atık Su Arıtma
 • Hava Kirliliği Kontrolü
 • Toprak Kirliliği
 • Katı Atık Bertarafı
 • Gürültü Kontrol Sistemleri
 • Temiz Üretim Teknolojileri
 • Proses Kontrolü
 • Biogazdan Enerji Üretimi

Başta olmak üzere daha bir çok çalışma alanına sahiptir. Genellikle sanayideki tesislerde uygulanan arıtma projelerinde makine, inşaat, mekatronik, biyoloji ve kimya gibi bilim dallarından yardım almaktadır. Çevre mühendisinin en çok ilgilendiği konular sırasıyla şu şekilde sınıflandırılabilir;

 • Evsel ve sanayi atık su arıtma tesislerinin tasarımının yapılması
 • Evsel ve sanayi atık su arıtma tesislerinin inşa edilip işletilmesinin sağlanması
 • Kanalizasyon tesislerinin prosedürlere uygun olarak tasarlanması ve inşa edilmesi
 • Su şebekeleri ve isale hatları

Çevre Mühendisi İş İmkanları

Çevre mühendisi olmak için öncelikle mühendislik fakültesi ve çevre mühendisliği bölümü olan bir üniversiteden hazırlık hariç dört yıl süren bölümden eğitim almalısınız. Bazı üniversiteler İngilizce hazırlıkta verdiği için genellikle bu süreç beş yıl olmaktadır. Hemen akabinde alacak olduğunuz diploma ile;

 • Belediyelerde
 • Sanayide bulunan fabrikalarda
 • İnşaat firmalarında
 • Fabrikaların veya şirketlerin kalite kontrol departmanlarında
 • Su ve atık su arıtma tesislerinde
 • İlgili bakanlık birimlerinde

İş imkanı mevcuttur. Bunun haricinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi” danışmanlığı hizmeti de sağlayabilirler. Fabrikaların, belediyelerin ve işletmelerin projelerinde çevre danışmanlıkları yapabilirler. Bunun haricinde kendi işlerinin sahibi olmak isteyen çevre mühendisleri ise kendilerine mühendislik bürosu açarak teknik eğitim gibi hizmetlerde verebilirler.

Çevre Mühendisi Ne İş Yapar?

Doğal kaynakların kirlenmesine etki eden tüm problemlerin kontrol altına alınarak, bertaraf edilmesi ile insan sağlığının en yüksek seviyede olabilmesi için çevre koşulları yaratmakla sorumludur. İşe alınan bir çevre mühendisi ne iş yapar sorusunun cevabı ise;

 • Toplanmış bilimsel veriler yardımıyla analiz etmek ve bu analizleri rapor etmek,
 • Farklı çevresel faktörlere ev sahipliği yapan kesimlerden örnekler alarak, analiz etmek, raporlamak ve problemlere değerlendirme çalışması yapmak,
 • Şehir merkezi ve yerleşim bölgelerinde kanalizasyon ve su şebekesi gibi sistemlerin analiz edilerek insan sağlığına uygun olacak şekilde tasarımının yapılması ve önlemlerin alınması için yönlendirmeler yapmak,
 • Çevre standartları ve politikaları hakkında bilgilendirme yapmak,
 • Doğal kaynakların kirlenip doğaya kötü etki etmesini önlemek için çalışmalar yapmak,
 • Çevreyi araştırarak gelişimi için raporlama yaparak strateji geliştirmek
 • Endüstriyel anlamdaki kirlenmeyi minimum seviyeye indirmek için tasarım ve planlamalar yapmak.

Çevre Mühendisi Maaşları

Çevre mühendisi maaşları 2021 yılı baz alındığında diğer mühendislik dalları ile aşağı yukarı benzer seviyelerde seyretmektedir. Çevre mühendisliğinin tek dezavantajı çalışma alanı anlamında biraz kısıtlı olmasıdır. Tabii her geçen gün kötü giden doğaya yönelik çevresel çalışmalar artmaktadır. Bununla beraber iş ilanları büyük ihtimalle artış gösterecektir. Bu sayede gerek devlet kurumlarının gerekse özel kurumların bilinçli davranmaları ve gerçekten hak edilen olanakları sağlayacakları muhtemeldir.

Mühendislik alanında kendini geliştirmiş olmak oldukça önemli bir konudur. Kendini geliştirip, tek bir uzmanlık alanı belirleyerek oraya yönelen kişiler büyük ihtimalle işsiz kalmayacaktır. Maaşlar ile ilgili olarak özel sektörde kesin bir maaş söylemek maalesef ki zordur. Belediyede çalışılması durumunda minimum 5.600 Türk Lirası maaşla başlayarak çalışma yılına göre 8.200 Türk Lirasına kadar artabilir. Özel sektörde çalışan bir mühendis ise minimum 2.700 Türk Lirası ile başlayacak tecrübesine, kendini geliştirmiş olmasına göre orantılı olacak şekilde artacaktır. Özel sektörde herhangi bir üst limit bulunmamakla beraber kendini güzel geliştirmiş bir mühendis 10.000 Türk Lirası  ve daha fazla maaşa sahip olabilir.

Çevre Mühendisi Nerelerde Çalışır?

Çevre mühendisi nerede çalışır sorusu bu mühendislik dalını okumak isteyen birçok öğrenci tarafından merak edilmektedir. Çevre mühendisinin çalışabileceği yerler şu şekilde listelenebilir;

 • Çevre ve çevre danışmanları ofislerinde
 • Çevreyi korumaya yönelik teknolojileri geliştiren firmalarda
 • Su arıtma tesisleri
 • Baca gazı filtre tesisleri
 • Çevreye yönelik otomasyon sağlayan firmalar
 • Kendi bürosunu açarak teknik anlamda eğitim, teknik raporun sunulması ve danışmanlık verilmesi hizmeti verebilir.
Kaynak: 12

Bu Yazıya Yorumunuz Ne?
 • 2
  harika_
  Harika!
 • 2
  g_zel_erik
  Güzel İçerik
 • 1
  d_nd_r_c_
  Düşündürücü

] }

Yorum Yap