İş Etüdü Nedir? Uzun Zamanlı Verimliliğinin Formülü

İş Etüdü Nedir?

Endüstri mühendisliğinin en önemli konularından olan iş etüdü, işletmelerin gelişmek amacıyla insan ve makinenin olduğu her ortamda uygulanan, işin iyileştirilmesini sağlayan ve verimliliği arttıran bir metottur. İster üretim kontrol sistemleri, isterse kalite kontrol, stok kontrol veya benzeri bir başka sistem olsun, insan-makine-malzeme sistemlerinin dengeli ve ekonomik işleyişinin tasarımı ile ilgili bir çalışma alanıdır. İş etüdünde iki ana teknikten söz edilir. Bunlardan birincisi “metot etüdü”, ikincisi ise “iş ölçümü”dür.

 • Metot Etüdü: İşi kolaylaştırmak ve işin yapılışı için daha ekonomik yöntemler geliştirmek.
 • İş Ölçümü: İşin ne kadar zamanda yapılacağını saptamak.

İş Etüdü Nasıl Uygulanır?

İş etüdü çalışmaları 8 aşamadan oluşur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

 1. Yapılması istenen iş sürecinin belirlenmesi.
 2. Belirlenen bu iş ve işlerle bağlantılı olan doğru bilgilerin saptanması ve uygun mecralarda kayıt altına alınması.
 3. Kayda geçen bu bilgilerin kapsamlı bir incelemesinin yapılması ve inceleme sonuçlarının eleştirel bir tavırla analizlerinin gerçekleştirilmesi.
 4. Mercek altına alınan bu bilgilerden elde edilen sonuçlar ışığında uygulanabilecek en düşük maliyetli çözüm gelişme çalışmalarının yapılması.
 5. Uygulanmasına karar verilen çözüm yönteminin iş miktarının saptanması ve zaman ölçümlerinin yapılması.
 6. Yeni çözüm yönteminin ve bu çözümün getirdiği kesin iş süresinin tanıtılması.
 7. Onaylanmış çözüm yönteminin ve iş zamanının sisteme kesinleştirilmiş bir biçimde aktarılması.
 8. Yeni ve kullanıma uygun olan bu yöntemin uygulanmasının sürekli olarak devam ederek yine aynı şekilde devamlı denetlenmesi.

 İş Etüdü Hakkında Bilinmesi Gereken Noktalar

i̇ş etüdü hakkında bilinmesi gerekenler
i̇ş etüdü hakkında bilinmesi gerekenler
 • Gerek o zamana kadar hiç yapılmamış bir işin en verimli şekilde tasarımında, gerekse kullanılmakta olan metotlardaki etkin olmayan zamanın(kayıp zamanların) azaltılmasında, diğer yöntem tekniklerine göre daha ucuza mal olan bir yaklaşımdır.
 • İş etüdü uygulamalarını, geçici veya bir takım nedenlerle kısa vadeli olacağı düşünülen el işlerinde uygulamanın da yararı çok azdır.
 • İş etüdü tekniklerinin bize maksimum kazanç sağlayacağını düşündüğümüz durumlara uygulanması daha doğrudur.
 • İş etüdü, toplam iş zamanı içine bulunan ek iş kapsamı ve etkin olmayan zaman problemlerinin derinliğine incelenmesini sağlayan “sistematik” bir yapıya sahiptir.
 • Verimliliğin doğrudan arttırılmasında kullanışlı bir araç olan iş etüdünün en önemli özelliklerinden birisi de düşük maliyetli olmasıdır.
 • Bir iş etüdü çalışmasıyla gerçekleştirilmeye çalışılırken her düzeydeki yönetici ve işçilerin konu hakkında bilgilendirilmesi ve desteklerinin alınması gerekir.

İş Etüdünün Amaçları

 • İşi gereksiz faaliyetlerden arındırarak en ekonomik yolu bulmak.
 • Uygun olan çalışma zamanlarını standart hale getirmek.
 • İnsan ve makine faaliyetlerini kullanmanın en verimli yolunu bulmak.
 • İşletme kaynaklarından en faydalı şekilde yararlanmak.
 • İş gücünü eğitmek.
 • Mevcut çalışma koşullarını iyileştirmek.
 • Kalifiye bir işçinin işi yapması için gerekli zamanı tespit etmek.

İş Etüdünün Yararları

 • İşçi ve makinenin boşa bekleme sürelerinin yani toplam verimsiz zamanın azaltılmasıyla oluşan iş gücü tasarrufu.
 • Bir üretim planlaması ve denetlenmesi için uygulanan pratik ve maliyetsiz yollardan biridir.
 • Çalışmaların sonucu hızlı bir şekilde alınır ve kolaylıkla uygulanabilir.
 • Çalışmalar planlı bir şekilde ilerlediğinden herhangi bir aşamada yaşanan sorun çözülmeden diğer aşamaya geçilmez.
 • Çalışmalar işletmeler için üretim verimliliğini arttırma doğrultusunda herhangi bir donanım gerektirmez.

İş Etüdünün Uygulama Alanları

 • Genel imalat yöntemlerinin iyileştirilmesi.
 • Fabrika, atölye ve iş istasyonlarının yerleşim düzenlerinin iyileştirilmesi.
 • İnsan çabasının ekonomik olarak harcanması ve yorgunluğun azaltılması.
 • Kaynakların kullanımında iyileştirme yapmak.
 • Daha ergonomik çalışma ortamları geliştirmek.
 • Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
 • Maliyet hesaplarının yapılması.

Kaynak: 1 2 3 4 5

Bu Yazıya Yorumunuz Ne?
 • 0
  harika_
  Harika!
 • 0
  g_zel_erik
  Güzel İçerik
 • 0
  d_nd_r_c_
  Düşündürücü

] }

Yorum Yap