Endüstri Mühendisliği

Endüstri mühendisliği dersleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve endüstri mühendisliği teknik içeriklerinin bulunduğu mühendislik kategorisi.

Endüstri Mühendislerinin Bilmesi Gereken Programlar

Günümüz koşullarına baktığımız zaman artık kişi kendine birçok alanda yatırım yapmalıdır. Rekabet ortamında kendine yer bulabilmek için dilin yanında birçok bilgisayar programları hakkında da bilgi...

Endüstri Mühendisinde Olması Gereken Özellikler

Endüstri mühendisliği; insan, malzeme ve makinenin bulunduğu her sistemde verimliliği sağlamak amacıyla bu sistemleri kuran, devam ettiren, bu sistemlerin üretkenliğinin ve rekabet gücünün artmasını sağlayan...

Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Endüstri Mühendisliği kısaca tanımı; insan, makine, iş gücü, ham madde, bilgi gibi kaynaklardan oluşan sistemlerin verimini, performansını artırmayı sağlayan mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisi Ne İş...

Endüstri Mühendisliği Nedir? Maaşları ve İş İmkanları

Endüstri Mühendisliği Endüstri mühendisliği, sistemlerin devamlılıklarının sağlanmasında rol alan meslek elemanlarıdır. Sistemler canlı cansız nesnelerden, insanlardan ya da yapılardan meydana gelebilir. Endüstri mühendisliği bir sistem...