İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği iş ilanlarının, teknik içeriklerinin, başarı sıralamalarının ve inşaat mühendisliği nedir? hakkında bilgi veren kategori.

İnşaat Sektörü Karakteristik Özellikleri

İnşaat sektörü, dünyada en büyük ve en geniş endüstri dalları arasında yer almakta ve birçok sektörden daha fazla istihdam sağlamaktadır. Ancak iş kazası sonucu ölüm...

İnşaat İş Güvenliği Riskleri ve Alınabilecek Önlemler

İnşaat sektörü, bünyesinde çok farklı faaliyetler içermekte ve proje özelinde bu faaliyetlerin yapım ve uygulama şekillerinde çeşitli değişiklikler olabilmektedir. Sektörün karakteristik özellikleri ve çalışma şekillerindeki...

Neodyum Mıknatıs Nedir? Nerede Satılır?

Neodyum Mıknatıs Nedir? Neodyum mıknatıs demir, neodim ve boron elementlerden oluşan mıknatıslardır. Neodyum mıknatıslar kırılgan bir yapıya sahip olduğundan dolayı güçlendirmek için altın, gümüş, çinko,...

Tünel Projelerinin Teknik Özellikleri

Tünel Teknik Özellikleri Tüneller, zemindeki alanı güvence altına almak amacıyla inşa edilen inşaat mühendisliği yapılarıdır. Tünel, kullanım amacına bağlı olarak yol tüneli, demiryolu tüneli ve...

Yangın Merdiveni Ölçüleri ve Standartları

Yangın merdiveni ölçüleri, itfaiye usullerine göre hazırlanmış olan yangın merdiveni ölçüt kurallarına uyulması zorunludur. Merdiven ölçütlerinin kurallara uygun olmaması yaşanabilecek bir yangın esnasında müdahaleyi zorlaştırdığı...

Lokomotif Nedir? Lokomotiflerin Sınıflandırılması

Lokomotif Nedir? Lokomotif, tren için itici güç sağlayan bir demiryolu aracıdır. Kendi taşıma kapasitesine sahip değiller; tek amacı treni hareket ettirmektir. İlk başarılı lokomotif, 1804’te...

Yol Projelerinde Sanat Yapıları Tasarımı Hakkında Genel Bilgiler

Sanat Yapıları Bir sulama kurutma tesisinin verimli çalışabilmesi için su enerjisinden azami derecede yararlanılması, sürtünme kayıpları ile sızma kayıplarının minimuma indirilmesi, ölçüm ve dağıtım işlemlerinin...

İstinat Yapıları Hakkında Genel Bilgiler

İstinat yapıları toprak ve/veya kayayı korumak için tasarlanmıştır. Genellikle eğimdeki değişimleri karşılamak ve yamaçların ayak parmağını desteklemek için kullanılırlar. Geniş anlamda, istinat yapıları yüz eğimlerine...

Bernoulli Denklemi Nedir – Bernoulli Denklemi Örnekleri

Bernoulli Denklemi Nedir? Bernoulli denklemi, akışkan maddelerin hızları ile basınçları arasındaki ilişkidir. Damarlarımızdaki kanın nasıl aktığı, uçakların nasıl uçtuğu ve yakıtın motora nasıl iletildiği bernoulli...

Betonarme Projesi Hakkında Genel Bilgiler

Karkas yapıların uygulama projelerinin önemli bir bölümünü betonarme projesi oluşturur. Betonarme projesi ile yapının betonarme elemanlarının boyutlandırılması yapılır ve çelik donatı şekli gösterilir. Ortak bir...