Harita Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar? Maaşları 2021

Harita Mühendisliği

Harita mühendisliği, dünyanın belirli bir parçasının veya tamamının belirli teknikler ile ölçeklendirilmesi, resmedilmesi ve tasvir edilmesini kapsayan bir mühendislik alanıdır. Elde edilen görüntülerin ve verilerin bilgisayar ortamında harita ya da farklı içerikler ile zenginleştirilmesi de harita mühendisliği alanına girmektedir.

Bu mühendislik alanı eskiden kullanılan harita ve kadastro mühendisliğinin devamı bir mühendisliktir. Bu mühendislik dalı teknolojiyi iyi bir şekilde kullanan önemli bir mühendislik dalıdır.  Bu mühendislik dalı, önemli bir mühendislik dalı olmakla birlikte özellikle asker alanda ve savunma sanayiinde yeri büyüktür. Ülkemizde birçok üniversitede harita mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerden mezun olabilmek için 4 ya da 5 yıl okumak yeterlidir. Ülkemizde önemli bir istihdam alanı vardır.

harita mühendisliği
harita mühendisi

Harita Mühendisliği İş İmkanları

Ülkemizde harita mühendisliği iş imkanları oldukça fazladır. Bu iş imkanlarından ilki harita ve tapu kadastro bünyesinde sunulan istihdam imkanlarıdır. Bunun yanı sıra özellikle savunma sanayinde duyulan ihtiyaca binaen harita mühendisleri istihdam edilmektedir. Bunun yanında özel sektörde çeşitli inşaat firmalarının bünyesinde de harita mühendislerinin istihdam edildiği görülmektedir. Proje yönetimi ve mühendislik ofislerinde aynı zamanda belediyelerde de istihdam gerektiren bir mühendislik alanıdır.

İş imkanları esasen yer kürenin belirli noktalarını haritalandırmak üzere olduğundan dolayı çok sayıda projede aranan eleman olarak görülmektedirler. GPS konumlandırma servislerinden yararlanarak teknolojiyi işlerine yansıtarak harita mühendisleri önemli teknoloji figüranlar olarak istihdam edilirler. Otoyol, baraj ya da köprü gibi büyük yapılı inşaatların tamamlanmasında da bu mühendislerin görev aldığı görülmektedir.

Harita Mühendisliği Ne İş Yapar?

Harita mühendislerinin çalışma alanı oldukça geniştir. Bu alanların bir kısmını sıralamak gerekirse;

 • Metro inşaatlarında,
 • Baraj yapımında,
 • Araç takip sistemlerinin geliştirilmesi süreçlerinde
 • Uydu görüntülerinden veri elde etmek amacıyla
 • Demir ve kara yollarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla
 • Askeri amaçlarla

İstihdam edilebilmektedirler. Harita mühendisinin iş alanı oldukça geniş olup, iş tanımı gereği arazi ile daha fazla haşir neşirlerdir. Ülkemizde de özellikle kara ve demir yollarında yapılan çalışmaların büyük bir kısmında harita mühendisleri görev alırlar. Büyük barajların ve sulama tesislerinin yer tayin ve inşaat çalışmalarında da harita mühendisleri önemli görevler üstlenmektedirler.

Askeri alanlarda da harita mühendisliği önemlidir. Özellikle askeri amaçlar için oluşturulacak haritaların hazırlanmasın ve bu haritalar ile ilgili güncellemelerin gerçekleştirilmesinde son teknolojiyi kullanan harita mühendislerinin istihdam edildiği bilinen bir gerçektir. Harita mühendisleri sektörün gerektirdiği her iş kolunda hizmet vererek genellikle arazi şartlarında operasyonel çalışmalarda çalışmaktadırlar. Ülkemizde tarım, hayvancılık, ulaşım, sanayi, havacılık gibi birbirinden bağımsız ve birbirinden uzak birçok farklı iş kolunda çok sayıda harita mühendisi istihdam edilmektedir.

Harita Mühendisliği Dersleri

Harita mühendisliği dersleri diğer mühendislik derslerinin benzer derslerini barındırmaktadır. 4 yıllık eğitim sonrasında harita mühendisi olmaya hak kazanılır. Bu süreçte hem mühendislik üzerine, hem yönetim üzerine hem de kişisel gelişim üzerine birçoğu ders verilmektedir. Bu dersler:

 • Harita Mühendisliğine Giriş
 • Yükseklik Ölçmeleri
 • Elektronik Ölçmeler
 • Kartografya
 • GNSS Ölçmeleri
 • Web Programlama
 • Jeodezi
 • Fotogrametri
 • Fiziksel Jeodezi
 • Kadastro Uygulamaları
 • Kıyı ve Liman Yapıları
 • Kıyı Alanları Yönetimi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Mühendislik Tasarımı
 • İmar Uygulama ve Çevre İlişkileri
 • Jeodezide Zaman Serileri Analizi
 • Hiperspektral Görüntüler ile Uzaktan Algılama

Gibi temel dersler olmak üzere daha birçok ders mevcuttur. Tabii bu derslerin isimleri her üniversitede farklılık gösterebilir. Fakat dersin içerikleri birbirine çok yakın olmaktadır.

Harita Mühendisliği Maaşları 2021

Diğer meslek dallarında olduğu gibi harita mühendisliğinde de maaşlar devlet ve özel sektör arasında farklı farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan bir harita mühendisi ortalama 4000 ile 5000 TL arasında maaş alabilmektedir. Bunun yanında özel sektörde yeni işe başlayan bir kişi bu tutarın çok altında maaşlar alabilmektedir. Özel sektörde maaşlar tecrübeye bağlı olarak değişebilmektedir.

Özel sektörde işe başlayan yeni bir harita mühendisi ortalama 3000 TL ile işe başlar. Fakat edinilen tecrübe ve mühendisin kendini geliştirmesi neticesinde harita mühendisliği maaşları 7000-8000 TL aralığına kadar çıkmaktadır. Harita mühendislerinin önemli projelerde görev almaları nedeniyle maaşlarında büyük oynamalar olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Harita mühendisliği maaşları 2021 yılı için kamuda 5000 TL civarında iken özelde değişiklik arz etmektedir.

 

Bu Yazıya Yorumunuz Ne?
 • 0
  harika_
  Harika!
 • 0
  g_zel_erik
  Güzel İçerik
 • 0
  d_nd_r_c_
  Düşündürücü
Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

Harita mühendisliği bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesinde bulunmaktadır.

Başarılı bir harita mühendisi olabilmek için herhangi bir liseden mezun olup üniversitelerin harita mühendisliği bölümünü tercih etmeniz gerekmektedir. Harita mühendisliği bölümünün 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlamanız durumunda, harita mühendisi olmaya hak kazanırsınız.

Yorum Yap