Çevre Mühendisliği

Çevre mühendisliği dersleri, iş ilanları, Çevre mühendisliği nedir? ve diğer teknik anlamdaki tüm içeriklerin bulunduğu kategori.

Su Ayak İzi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Su Ayak İzi Nedir? “Su Ayak İzi ” kavramı,  UNESCO-IHE’de Arjen HOEKSTRA tarafından ilk kez 2002 yılında ortaya koyulmuştur. Günümüzde yeme içme, yıkama ve temizlik...

Çevre Nedir? Fiziksel ve Toplumsal Çevre Kavramları

Çevre; insanların ve diğer canlı varlıkların bir arada yaşadığı, birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde olduğu ve Dünya üzerinde bulunan canlı cansız tüm unsurları içeren fiziksel, kimyasal...

Topraksız Tarım Nedir? Topraksız Tarım Malzemeleri

Topraksız Tarım Nedir? Topraksız tarım, hidroponik sistem olarak nitelendirilen bir sistemdir. Bu sistem bir bitkiyi topraksız yetiştirme amacıyla çok fazla rağbet gören bir sistemdir. Bitkiler...

Çevre Mühendisi Nedir? 2021 Maaşları ve İş İmkanları

Çevre Mühendisi Çevre mühendisi, doğanın her geçtiğimiz gün tükenen doğal kaynaklarının kullanımını koruyarak, insan sağlığına verimli olacak bir çevre koşulu yaratmakla görevli olan mühendislik dalıdır....