Ziraat Mühendisliği Nedir? Ne İş Yapar?

Ziraat Mühendisliği Nedir?

Ziraat mühendisliği, hayvansal üretim süreçlerinin ve bitkisel üretim süreçlerinin yönetilmesi, bu süreçlerde verimliliğin arttırılması gibi hedefleri olan bir mühendislik alanıdır. Tarımda makineleşme, biyoteknoloji, tarımsal amaçlar için enerji kullanımı gibi geniş bir alanda da ziraat mühendislerine görevler düşmektedir. Ziraat mühendisleri bitkisel üretimde kalitenin arttırılması, tarımda ıslah çalışmalarının gerçekleştirilmesi çalışmalarının yanı sıra hayvansal üretimde kalitenin ve verimliliğin arttırılması çalışmalarını yapmaktadırlar.

Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutan hayvancılık ve ziraat faaliyetlerinin ilgi alanına giren ziraat mühendisliği uzun yıllardır ülkemiz üniversitelerinde devam ettirilen bir bölüm olarak öğrenci almaktadır. Ziraat mühendisliği ülkemizde hemen hemen her üniversitede bulunan popüler bir bölüm olup, 4 yıllık lisans programı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ziraat Mühendisliği Ne İş Yapar?

Genellikle üretim süreçlerinin daha iyi hale getirilmesi, et ve süt üretim teknolojilerinin iyileştirilmesi gibi aşamalarda ziraat mühendisleri rol almaktadır. Ziraat mühendisleri, bitkisel üretim aşamalarında gerek verimlilik gerekse de ürün kalitesi açısından yol gösterici çalışmalar ile üretim hızının ve kalitesinin arttırılması adına çalışmalar gerçekleştirmektedirler.

Ziraat mühendisleri aynı zamanda hayvansal üretim safhalarında da önemli görevler üstlenerek hayvansal gıdaların hijyenik ortamlarda üretilmesi, üretimde verimliliğin üst seviyeye taşınması gibi bir dizi görevi yerine getirmektedirler. Ülkemizde gerek hayvancılık alanında gerekse de çiftçilik alanında önemli bir yer bulan ziraat mühendisleri, üretim, kontrol, lojistik aşamalarında yer alabilmektedirler.

Ziraat mühendisleri toprağa ve doğaya uygun çözümler üretmek, organik tarım teknikleri geliştirmek, tarımda pazarlama stratejileri oluşturmak gibi bir dizi görevi ve işi hakkıyla yerine getirmektedirler. Ziraat mühendisleri kendi iş yerlerinde çalışabildikleri gibi devlet eliyle sahada görevlendirilerek de çalışmalarını yürütmektedirler. Bu açından ziraat mühendisleri oldukça önemli görevleri yerine getirmektedirler. İnsan için önemli olan gıda güvenliğinin sağlanmasında da başat bir rol üstlenirler.

Ziraat Mühendisliği Dersleri

Ziraat mühendisliği alan dersleri, diğer mühendislik dallarından biraz daha farklıdır. Daha çok ziraat yönündeki dersler işlenir ve 4 yıl sonucunda tüm mühendislik eğitimi tamamlanmış olur.

  • Çevre Yönetimi
  • Botanik
  • Zooloji
  • Mikroekonomi
  • Meteoroloji
  • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
  • Makroekonomi
  • Toprak Bilgisi
  • Temel Bilgisayar Bilimleri
  • Bağcılık ve Meyvecilik
  • Bitki Koruma
  • Gıda Bilimi ve Teknolojisi
  • Tarımsal Mekanizasyon
  • Tarımsal Yapılar ve Sulama
  • Tarım Ekonomisi
  • Tarım Sigortaları
  • Gübrelemenin Temel İlkeleri
  • Peyzaj Mimarlığına Giriş
  • Sebzecilik
  • Doğal Kaynak ve Çevre Ekonomisi
  • Finansal Yönetim
  • Kooperatifcilik
  • Tarım Ekonomisi İstatistiği
  • Tarımsal İşletme Yönetimi
  • İşletme Planlaması
  • Ekonometri
 • Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması
 • Tarım ve Gıda Politikları
 • Tarım Ekonomisinde Bilgisayar Kullanımı
 • Tarımsal Örgütler
 • Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği
 • Kırsal Sosyoloji
 • Tarımsal Girdi Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği
ziraat mühendisi görsel
ziraat mühendisi görsel

Ziraat Mühendisliği İş İmkanları

Ziraat mühendisliği iş imkanları denilince özel sektörde ve kamu sektöründe birçok iş imkanı olduğu bilinmektedir. Çeşitli bakanlıkların yanı sıra farklı araştırma enstitülerinin bünyesinde de ziraat mühendislerinin istihdam edildiği görülmektedir. Bu tür nedenlerden dolayı tercih edilen bir bölüm olmuştur. Bu alanda çalışacak olanların genellikle doğa ile iç içe iş ortamlarında yaşadığı bilinen bir gerçektir.

Ziraat mühendisleri kendi işlerini kurabilecekleri gibi aynı zamanda Tarım Bakanlığı bünyesinde çalışabilmesi de mümkündür. Ziraat mühendisleri aynı zamanda özel sektörde, çeşitli çiftliklerde de istihdam edilebilmektedir. Ülkemizde serbest çalışan çok sayıda ziraat mühendisi olmakla birlikte çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen bir kısım mühendisler de yer almaktadır.

Ziraat Mühendisliği Maaşları 2021

Ziraat mühendislerinin maaşları genel olarak şartlara göre değişmektedir. Bu maaşların özel sektörde farklı aralığı bulunurken kendi çalışan serbest ziraat mühendislerinin de farklı maaşlar aldığı görülmektedir. Yine de en yüksek maaşlar kamu sektöründe olmakla birlikte uzun yıllar tecrübeli olan ziraat mühendislerinin özel sektörde daha yüksek maaş aldığı bilinmektedir. Bu açıdan edinilen tecrübe ve ziraat mühendisinin kendini geliştirmiş olması da ziraat mühendislerinin özel sektörde aldığı maaşlar açısından önemlidir.

Ziraat mühendisleri KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) şartlarını yerine getirerek atandıklarında ortalama olarak 6000 ile 7000 TL aralığında maaşlar ile işe başlamaktadırlar. Ziraat mühendisliği maaşları 2021 yılı için kamuda bu aralıkta olmakla birlikte özel sektörde istihdam edilen ziraat mühendislerinin 3000 TL ile işe başladığı ve zamanla bu maaşın arttığı görülmektedir. Özel firmalar tecrübeli ziraat mühendislerine daha fazla ödeme yapmaktadırlar. Bu nedenle özel sektörde tecrübe önem kazanmaktadır.

 

Bu Yazıya Yorumunuz Ne?
 • 1
  harika_
  Harika!
 • 1
  g_zel_erik
  Güzel İçerik
 • 0
  d_nd_r_c_
  Düşündürücü
Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

Ziraat mühendisliği bölümünün bulunduğu üniversiteler:

 • Akdeniz Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • Bingöl Üniversitesi
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • Hayat Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
 • Malatya Turgut Özal Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Ordu Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Siirt Üniversitesi
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Yozgat Bozok Üniversitesi
 • Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi
 • Yorum Yap