Enerji Etüdü Nedir? Nasıl Yapılır?
 1. Anasayfa
 2. Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Etüdü Nedir? Nasıl Yapılır?

Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ile raporlama aşamalarından oluşan, bina veya tesisler için uygun ekipmanlar ile çeşitli tekniklerle yapılan çeşitli ölçümlerin yapıldığı çalışmaların tümüne enerji etüdü denir. Etüt sonucunda tesisin veya binanın enerji tüketimi, kullanımı konusunda ne durumda olduğu belirlenir ve enerji tasarruf fırsatları buna göre değerlendirilir (Anonim, 2011). Ayrıca enerji etüdü ile enerji tasarrufu potansiyelleri yanı sıra enerji  atıklarının ve sera gazı salınımlarının belirlenerek bunlarla ilgili geri kazanımı sağlayacak veya önleyecek tedbirler ile teknik ve ekonomik boyutların ortaya konulması amaçlanır.

İki aşamadan oluşan ön etüt ile ilk olarak, tesiste yapılması planlanan yatırım kararları ile mevcut durumda enerji yönetimi konusunda yapılanlar hakkında bilgi sahibi olunur. İkinci aşama enerji verimliliği çalışmalarının yapılacağı sistem ve ekipmanların çalışmasının gözden geçirilmesi amacıyla teknik bir çalışma yapılmasıdır.

Yazıdaki Başlıklar

Ön Etüt

Detaylı olmayan bu teknik çalışma ile genel olarak kuruluş, etüdü yapacak kişiler tarafından gezilerek; devre dışı, verimsiz olan ekipmanlar belirlenerek, enerjinin boşa harcandığı noktalar, örneğin: kötü yalıtım, buhar ve basınçlı hava kaçakları vb. durumlar ile enerji geri kazanma potansiyelleri tahmin edilir. Enerji tüketen tüm ekipmanların profili çıkarılır ve özellikleri belirlenir. Enerji yönetimi konusunda gözlenen uygunsuzluklar belirlenerek, öneriler getirilir.

Ön etüt sonucunda tesisin enerji yönetim sistemi, enerji dönüşüm sistemi, buhar, basınçlı hava ve elektrik sistemi gibi bölümlerde tasarruf imkanları belirlenerek kısa zamanda tesiste %10 ile %20 arasında tasarruf sağlanması mümkündür. Ayrıca detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen yerler ve çalışma planları belirlenir.

Detaylı Etüt

enerji etüdü
enerji etüdü

Ön etüt ile elde edilen veriler doğrultusunda detaylı etüt kapsamına alınması uygun görülen alanlarda, enerji transferinin ve dönüşümünün yoğun olduğu, yoğun enerji tüketen (kazan, fırın gibi) ekipman, teçhizat ve bölümlerde işletmenin gerçek çalışma koşullarında ölçüm cihazları ile belirli periyotlar ile ölçüm ve hesaplamalar yapılır. İyileştirilmesi gerekli görülen noktalarda önleme ve enerji geri kazanma potansiyelleri tahmin edilir. Bu bakımdan ön etüt çalışmalarına göre daha uzun ve detaylı yapılan çalışmalardır. Detaylı enerji etüdü, konu hakkında eğitim almış, yeterli bilgi ve donanıma sahip bir ekip tarafından yapılması gerekir.

Detaylı etüt çalışması aşağıda verilen adımları içermektedir, bunlar:

 1. Etüdün yapılacağı zaman aralığı ve taramanın yapılacağı üniteler / birimler belirlenmeli
 2. Verilerin düzenli bir şekilde kayıt altına alınması için standart form taslakları oluşturulmalı ve üretim, tüketim verileri düzenli olarak kayıt altına alınmalı
 3. Enerji verimliliğini arttırmak ve enerji tüketimini arttıracak temel girdi bileşenleri sürekli ölçüm altına alınmalıdır
 4.  Enerji tüketimi yüksek olan sistemlerin (kazan, fırın vb.) enerji denge denklemleri ile verimlilik analizleri yapılmalıdır
 5.  Periyodik bakım, toplam verimli bakım ile verimlilik arttırıcı basit işletme tedbirlerinin enerji tasarrufu ile takip sistemleri belirlenmelidir.
 6. Enerji tasarruf potansiyellerinin tespiti ve gerekli yatırım miktarlarının belirlenmesi
 7. Önem sıralaması, yöntem, çalışma takvimi ve maliyet kalemlerini içeren tatbikat planının oluşturulması
 8. İçeriğinde enerji tüketimi, kullanımı ve performans ve ile ilgili verilerin bulguların ve tavsiyelerin yer aldığı bir raporun hazırlanıp sunulması.

Bu Yazıya Yorumunuz Ne?
 • 2
  harika_
  Harika!
 • 0
  g_zel_erik
  Güzel İçerik
 • 0
  d_nd_r_c_
  Düşündürücü

] }

Yorum Yap