EVD Şirketi Nedir? Ne İş Yapar?

EVD Şirketi Nedir?

Dünyada, ESCO (Energy Service Company) yani enerji hizmet şirketleri olarak bilinen, ülkemizde ise enerji verimliliği hizmet sektörünün yapıtaşını oluşturan EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlık) şirketlerinde; enerji verimliliğinin arttırılması ile enerji yöneticisi eğitimi, danışmanlık, etüt ve proje hazırlama, projenin uygulanması hizmetleri sunan danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. 2021 yılı itibari ile ülkemizde gerekli kriterleri sağlamış, faaliyette olan sanayi tesisleri ile binalar tarafında yetkili 53 adet EVD şirketi bulunmaktadır.

evd şirketi
evd şirketi

EVD Şirketi Ne İş Yapar?

EVD şirketlerinin sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:

 • Enerji tasarrufu olanak ve potansiyellerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi
 • İhtiyaca yönelik enerji verimliliği programının hazırlanması ve uygulanması
 • Uygulanacak VAP ‘lar kapsamında gerekli sistemlerin kurulumlarından izlenilmesine kadar olan faaliyetlerin yürütülmesi
 • Finansman sağlanması (enerji performans sözleşmeleri vb.)
 • Elde edilen tasarruf oranlarının izlenmesi
 • Enerji kimlik belgeleri (EKB) düzenlenmesi
 • Eğitim ve test, ölçüm, devreye alma, bakım onarım faaliyetler

Enerji kimlik belgesi (EKB)

Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren bir belgedir.

VAP (Verimlilik Arttırıcı Proje)

Endüstriyel işletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler “Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)’’ olarak ifade edilmektedir.

Ticaret odası ve sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmelerin; Son 3 yıllık enerji tüketiminin ortalama 500 TEP ve üzerinde olması, ISO 50001 Enerji yönetim sistemi ‘ne sahip olması veya sertifika için başvuru sürecini başlatmış olması, Enerji yöneticisi bulundurması veya EVD firmalarından Enerji yöneticisi hizmeti alınması, Enerji tüketimi ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerin ENVER portalına girilmesi, Endüstriyel işletmenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veri tabanında kayıtlı olması gibi şartlar aranmaktadır.

VAP Başvurusu Yapılabilecek Sistemler

 • Isıtma sistemleri
 • Basınçlı hava sistemleri
 • Soğutma sistemleri
 • Pompa sistemleri
 • Aydınlatma sistemleri
 • İklimlendirme ve Havalandırma sistemleri
 • Fan sistemleri
 • Elektrik sistemleri
 • Proses ve yardımcı işletme

Gönüllü Anlaşmalar

Gönüllü anlaşma, bir endüstriyel işletmenin geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluğuna göre anlaşma yapıldıktan sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 oranında azaltmayı taahhüt ederek yapılan anlaşmayı ifade etmektedir. Gönüllü anlaşma ile taahhüt ettiği yoğunluğu düşürebilen tesis anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %30’unu, 1 Milyon TL’yi geçmeyecek şekilde hibe destek olarak almaya hak kazanacaktır

5. Bölge Enerji Verimliliği Yatırım Desteği

Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, proje bazlı birim ürün başına en az %15 oranında enerji tasarrufu enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,

Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç),

Bu karar kapsamında ayrıca; asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları kapsamaktadır.

Bu Yazıya Yorumunuz Ne?
 • 0
  harika_
  Harika!
 • 0
  g_zel_erik
  Güzel İçerik
 • 0
  d_nd_r_c_
  Düşündürücü

] }

Yorum Yap