Mühendis Nedir ve Ne İş Yapar? Mühendislerin Çalışma Ortamları Nasıldır?

Mühendis Nedir?

Halk arasında mühendislik mesleğinin ne olduğu bilinmemektedir. Mühendis nedir ve ne iş yapar? Nasıl sorumlukları vardır ve çalışma ortamları nasıldır? Bu yazımızda bu sorulara cevap bulacağız.

Mühendis kelimesi Arapçadan gelir. Geometri (hendese) bilen kişi anlamına gelmektedir.

Türk Dil  Kurumuna göre mühendis, İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik   elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

Modern anlamda mühendis; sosyal, teknik, ticari sorunlara çözüm üretmeye çalışan, analitik düşünme yeteneğine sahip, bilimin ışığında ortaya yeni ürünler çıkaran kişidir.

Scott Adams’ın söylediği gibi ‘Mühendisler sorunları çözmeyi sever. Ortada bir sorun yoksa, kendi sorunlarını yaratırlar.”

Mühendiste Aranan Nitelikler Nelerdir?

 • Matematik becerilerine sahip olmak
 • Biyoloji, kimya, fizik ve diğer bilim alanları ile ilgili olmak
 • Yaratıcılığa sahip olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak
 • İyi bir iletişim becerisine sahip olmak
 • Öz disiplin sahibi olmak
 • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek

Mühendis Ne İş Yapar?

mühendis ne i̇ş yapar
mühendis ne i̇ş yapar

Mühendis alanıyla ilgili öncelikle işin teorik analizini yapar. Daha sonra analize göre estetik olarak modellemesini yapar ve projelendirir. Projenin işlenişi sırasında projeyi kalite-kontrol yapar ve süreci yönetir.

Örneğin bir çevre mühendisi, bir atık su arıtma tesisi projesi yapmak için önce tesisi kuracağı alana, coğrafi koşullara, nüfus özellikleri vs. bilgileri edinir. Sonra tesisin havalandırma havuzunu, çöktürme havuzlarını vs. yani tesisteki her bir ekipmanın boyutlandırılması için gerekli hesaplamaları yapar sonra bunu bir çizim programında modellemesini yapar. Gerçeği ile literatürden yararlanarak karşılaştırmasını yapar. Eğer bir hata görürse tekrar teorik analizine geri döner ve hatalarını düzeltir. Sonra projenin maliyetini hesaplar ve üretime hazır haline getirir. Sonra proje uygulanırken projenin kalite-kontrolü yine mühendisin sorumluğundadır. Kısacası sorun nerede ise mühendis ordadır. Çözüm üreten ve insanların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışan kişidir. Mühendislerin çalışma pozisyonlarına göre görevleri değişir.

Mühendislerin Çalışma Pozisyonları

 • Ar-Ge Mühendisi: Firmanın alanına göre yeni sistemler geliştirmek, maliyetleri düşürmek ve var olan sistemle daha fazla çıktı sağlamak üzerine çalışmalar yapan kişilerdir. Firmaların Ar-Ge departmanlarında görev alan kişiye Ar-Ge mühendisi denir.
 • Satış Mühendisi:  Bir mühendislik ürününün veya sisteminin potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlayarak satışının gerçekleştirilmesini sağlayan mühendise satış mühendisi denir.
 • Kalite Kontrol Mühendisi: Bir şirkette üretilen ürün ve o ürünlerle ilgili noktaları, yöneticilerin belirlediği kriterler ve standartlar doğrultusunda inceleyen kişiye kalite-kontrol mühendisi denir.
 • Üretim Mühendisi: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilmesine karar verilen bir ürünün üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek üretim araçlarının tasarımı, uygulanması ve kontrolünde çalışan kişiye üretim mühendisi denir.
 • Proje Mühendisi: Herhangi bir projenin girdileri ve çıktıları ile ilgilenip gerekli hesaplamaları yapan ve pazarlama başta olmak üzere diğer departmanlara bilgi veren kişiye proje mühendisi denir. Proje mühendisleri, genellikle masa başında çalışır; ancak bazı dönemlerde sahaya çıkmaları ve inceleme yapmaları da gerekebilir.
 • Satın Alma Mühendisi: Araştırma yetenekleri güçlü olan, teknik bilgisi ile şirketlerin pazarlık ve satın alma süreçlerini iyi yönetebilen, alınacak malzemenin fiyatını, kalitesini ve lojistiğini planlayan kişiye satın alma mühendisi denir.
 • Saha Mühendisi: Şantiye Şefi sorumluluğunda çalışan, iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlayan, günlük raporlar hazırlayan, proje pafta kontrolleri yapan ve sipariş üzerine basit metrajlarda görev alan kişiye saha mühendisi denir. inşaat mühendisleri genellikle saha mühendisliği yaparlar.

Mühendislerin Çalışma Ortamları Nasıldır?

Mühendisler ofis ortamlarında, şirket, plaza, kurum gibi yerlerde çalışabilirler. Hem de  gerektiğinde arazide ve sahada çalışabilirler. Kamuda çalışan mühendisler sabah 8 akşam 5 saatleri arasında devlet memuru gibi çalışabilirler. Mühendislerin uzmanlık alanlarına göre çalışma şartları ve saatleri değişebilir. İnşaat mühendisleri ofiste ve şantiyede çalışırlar. Bilgisayar mühendisleri ve yazılım mühendislerinde genellikle ofiste çalışırlar. Makine mühendisleri fabrikalarda, şantiyelerde, santrallerde, araştırma merkezlerinde çalışabilirler.  Fizik, kimya mühendisleri daha çok deney ve inceleme süreçlerinde laboratuvarda çalışabilir. Devlette çalışan mühendislerin özel sektörde çalışan mühendislere göre çalışma şartları rahattır. Özel sektörde çalışan mühendisler pazar günü bile çalışabilir. Mühendisler gerektiğinde şehir dışında, arazide hatta ülke dışına bile çıkabilir.

Bu Yazıya Yorumunuz Ne?
 • 2
  harika_
  Harika!
 • 1
  g_zel_erik
  Güzel İçerik
 • 0
  d_nd_r_c_
  Düşündürücü

] }

Yorum Yap