Yalın Üretim Nedir?

Yalın Üretim Nedir?

Yalın üretim, ürün ve hizmet süreci boyunca tüm oluşan israflardan arındırıp, sadeleştiren ve sunulan değeri mükemmelleştirerek firmaların karlılık oranını arttıran kavram, sistem ve teknikler bütünüdür. Gereksiz kabul edilebilecek tüm aşamaların ortadan kaldırılıp, akabinde kalan aşamaların devamlı bir akış düzenine konarak, iş gücünün sürekli gelişimini sağlayan ve işletmelerin gelişebileceğini öngören bir felsefedir. Yalında amaç; daha az girdi ile daha az zaman ve maliyetle daha kaliteli mal ve hizmeti üretebilmektir.

Yalının temelini, “Hayatta sahip olunan her şey kutsal emanettir, onların en iyi şekilde kullanılmaması israftır.” anlayışı gelen Mottainai anlayışı oluşturur. Yalında en önemli amaç israfların ortadan kaldırılmasıdır.

Yalın Üretimin 5 Temel İlkesi

 • Değer: Müşterinin parasını ödemeye hazır olduğu ürün ve/veya hizmet değer olarak tanımlanabilir. Üretici değer yaratırken, değer nihai müşteri tarafından tanımlanır.
 • Değer akışı: Her bir ürün için değer akış haritası oluşturulur. Değer akışı ham maddenin nihai ürüne dönüşme sürecindeki bir üreticiden diğer üreticiye ve son kullanıcıya kadar olan tüm aşamaları içerir. Sürecin tüm adımları ham maddeden nihai ürüne kadar tanımlanır. Böylece akış yolu üzerindeki israflar tespit edilebilir.
 • Sürekli akış: Müşterinin tanımladığı değeri, istenen kalitede ve zamanda, en ucuza üretmek için, tanımlanan israfların elimine edilerek kesintisiz akışın sağlanmasıdır. Akışı engelleyen iş tanımları, prosedürler, talimatlar, fonksiyonlar ve departmanların getirdiği engeller tespit edilir ve ortadan kaldırılır. Özgün iş yöntemleri ve projelerle akış yollarında oluşan israfların oluşması engellenir.İsrafların ortadan kaldırılması sürecinizde akışı hızlandıracak ve üretim süreniz ve doğal olarak maliyetleriniz düşecektir.
 • Çekme: Yalın düşüncenin çekme ilkesi değerin müşteri tarafından kaynağından çekilmesini öngörür.Çekme sistemi, müşterinin ürünü/hizmeti istediği zaman almasına olanak tanır ve müşteri talebi olmadan üretim yapılmasını engeller. “Kanban” kartları çekme sistemini kurmak için en iyi araçlardır.Çekme ilkesi, nihai müşterinin belli bir ürün için yaptığı taleple başlar, ürün müşteriye ulaşana kadar geçen tüm aşamaları geriye doğru izleyip her aşamanın bir öncekinden talep etmesiyle üretimi başlatmak şeklinde uygulanır.
 • Mükemmellik : Sistem sürekli iyileştirilerek mükemmel bir yapıya kavuşması hedeflenir. Sürekli iyileştirme sistemi kurarak daha iyisini oluşturma çabası içinde olunur. Temel amaç sıfır israf olmalıdır.

Yalın Üretimde İsraf

Bir ürünün maliyetini arttıran ama değer katmayan her şey israftır. Sürekli azaltılması kalite, maliyet ve teslimatın iyileştirilmesi için anahtardır. Yalın üretimde Muda, Muri ve Mura olarak tanımlanan üç ana atık türü vardır.

Muda

Muda, herhangi bir işin çevrim süresini arttıran, müşteri için değer yaratmayan iş veya süreç israfıdır.

Üretim zincirinde, yedi temel israf vardır.

MUDA; 7 İsraf

 • Fazla üretim
 • Gereksiz, fazla stok
 • Bir önceki süreci bekleme
 • Gereksiz hareketler
 • Süreçler arası taşıma
 • Hatalar
 • Gereksiz işlem

*Bu yedi israfa çalışanların bilgi ve becerilerinden yararlanmamak ilave edilebilir. Bir işletmeye tecrübeli ve kalifiyeli bir çalışanın katkısı çok fazla olur. Onun bilgi ve becerileri dikkate alınmalıdır.

Muri

Muriüretime katma değer sağlayan her türlü faktöre fazla yüklenme anlamına gelir. Aşırı yük veya bir kerede çok fazla yapmaya çalışmaktan kaynaklanan israf.

Mura

Mura, insan, makine gibi değer katan faktörlere dengesiz şekilde iş yüklenmesi  anlamına gelir. Düzgünsüzlük ya da talep dalgalanmalarından kaynaklanabilir.

Operasyon zamanının %5’ini değer katan süre, kalan %95’ini ise değer katmayan işlerdeki zaman ve çaba oluşturur.

Yalın Üretim Teknikleri

 • KAIZEN: Sürekli iyileştirme
 • JIT: Tam Zamanında Üretim
 • VSM: Değer Akışı Haritalama, Tek parça akış ve U-hücre
 • Çekme sistemleri: FIFO ve Süpermarket
 • Kanban, Milk run, HEIJUNKA: Talep – Üretim Seviyelendirme
 • SMED: Model dönüş süresinin kısaltılması
 • 5S: Problem kaynaklarını yok etme
 • HOSHIN KANRI: Stratejik Hizalanma
 • YAMAZUMİ: İş ve Kapasite Dengeleme
 • Poka-Yoke: Hata önleyici düzenekler
 • Jidoka: Otonomasyon, Görsel yönetim, Standart iş
 • A3: Problem çözme ve raporlama

Bu Yazıya Yorumunuz Ne?
 • 0
  harika_
  Harika!
 • 0
  g_zel_erik
  Güzel İçerik
 • 0
  d_nd_r_c_
  Düşündürücü

] }

Yorum Yap