Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Nedir?
 1. Anasayfa
 2. Makine Mühendisliği

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Nedir?

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM)

Ürün yaşam döngüsü“, “ürün yaşam teorisi” yada “ürün yaşam döngüsü yönetimi” üretilen bir ürünün pazarda geçtiği tüm aşamaları tanımlar. PLM (Product Lifecycle Management) kelimesinin baş harflerinden oluşur. Bir ürünün fikir aşamasından başlayıp kullanıcının eline ulaşana kadar geçirdiği süreçlerin tamamını kapsar. Bu süreçler PLM yazılımları yardımıyla dijital bir ortamda yönetilir. PLM ile bir ürüne ait veriler merkezileştirilip, bilginin yeniden kullanımı optimize edilebilir. En önemlisi pahalı ve hatalara yol açan gereksiz bilgi yığını ortadan kaldırılır. PLM kavramı ilk olarak havacılık ,tıbbi cihaz, askeri ve nükleer endüstri gibi güvenliğin son derece önemli olduğu yerlerde tanıtıldı. Son on yıldır ise endüstriyel makine, tüketici elektroniği, paketlenmiş ürünler ve diğer mühendislik ürünleri üreticileri PLM yazılımlarını benimsediler.

PLM’ye Neden İhtiyaç Duyuyoruz?

plm
şekil 1: plm

Bunu daha iyi anlamak için ürün, ürün geliştirme kavramlarının zorluklarını anlamalıyız. PLM hem ürüne ait verileri hem de ürün geliştirme sürecine ait verileri yönetmeye yardımcı olan bir araçtır. Yeni bir ürün geliştirilirken geçirilen aşamalar şu şekilde sıralanabilir;

 1. Fikrin oluşması,
 2. Düşüncelerin ayıklanması,
 3. Tasarım süreçleri,
 4. Konsept geliştirilmesi ve test edilmesi,
 5. İşletme analizi,
 6. Prototip geliştirilmesi,
 7. Test pazarlaması,
 8. Ürünün pazara sürülmesidir.

Tüm bu süreçler uzun zaman ihtiyacı doğurur. Yeni bir ürün yani geliştirilecek olan ürünün yaratılması tüm yönlerinin yönetilecek bir sistem olmadan yapılması çok fazla zaman alır ve planlanan bütçeyi aşması çok kolaydır. PLM ürün geliştirme sürecini daha şeffaf bir hale getirir.

Yeni bir ürünün geliştirme sürecine katkıda bulunduğu gibi daha önceden geliştirilmiş olgun bir ürünün güncellenmesi gerekir. PLM sayesinde bir ürünün yaşantısının büyüme, gelişme, olgunluk ve gerileme evrelerinin yönetilmesine müdahale edebilir hale geliyoruz. Buradan da anlaşılacağı gibi yeni bir ürün üretilirken bu ürünün pazara giriş süresinde kısalma  yani rekabet edilebilirliği, daha düşük maliyetlerle sınırlı bir kaynaktan geliri arttırmak, esneklikten ödün vermeden inovasyon yönetimini kolaylaştırmak PLM’nin bize sağladığı avantajlardandır.

thumbnail
Önerilen Yazı
CAD/CAE/CAM Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir? Yaygın Olarak Hangi Programlar Kullanılır?

Ürün Yaşam Teorisi (PLM) Uygulamaları

PLM uygulamaları sadece sanayide karlılık ve bu ürünlerin pazara sunumuyla sınırlı kalmayıp endüstrinin tüm sektörlerinde uygulama alanı bulur. PLM uygulamaları tıp, turizm, gıda, tekstil, ziraat, iletişim, ulaşım gibi farklı sektörlerde de yer bulmuştur. Öncelikli olarak uçak ve gemi inşası, otomotiv ve inşaat sektörlerinde PLM uygulamalarının örnekleri bulunmaktadır. Özellikle Çin gibi işçilik hammadde ücretlerinin düşük olduğu ülkelerde otomotiv ve yan sanayi ürünleri ile rekabet edebilmek için sadece kalite artırımı yeterli olmayacaktır. Tüm üretim süreçlerini hızlandırmak, üretim sırasındaki hataları azaltmak, maliyeti düşürmek , inovatif tasarımlar yaratmak ve rekabet edebilmek için PLM uygulamalarını ulusal ve uluslararası piyasa koşullarında mecbur kılmaktadır.

PLM uygulamaları özellikle Almanya gibi sanayisi gelişmiş ülkelerde otomotiv ve uçak sanayisindeki olumlu katkılarından sonra gemi inşa, bina, beton, tesis, köprü uygulamalarında kullanımına başlanmıştır. Çin de PLM uygulamaları ile tam zamanında aksaksız ve kontrolleri yapılarak bitirilen “Pekin Olimpiyat Stadyumu” buna örnek verilebilir. Türkiye de ise bu konuda çalışmalar yapılması gerekmektedir. PLM konusu Türkiye için oldukça yenidir. Ülkemizde PLM bazı şirketler tarafından kısmen kullanılsa da tam bir farkındalık olduğu söylenemez.

KAYNAKÇA

 1. Özden, H. 2013. ENDÜSTRİYEL MAL VE HİZMET ÜRETİMLERİNDE PDM, PLM UYGULAMALARI / PDM AND PLM APPLICATIONS IN INDUSTRIAL PRODUCTIONS,Ege Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,Makine Müh.Bölümü,İzmir
 2. Rüstem Barış Yeşilay,Alim FİLİK. Mühendis ve Makina cilt 61, sayı 701, s. 320-337, 2020 Derleme Makalesi. COVID-19 ile İvmelenen Dijitalleşmenin PLM’e Etkileri.
 3. Semih Ötleş,Bilge Üçok.Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Mükemmeliyet Merkezi.Kapalı Döngü Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi.
 4. Anırban Dalıu,Product Lifecycle Management

Bu Yazıya Yorumunuz Ne?
 • 0
  harika_
  Harika!
 • 0
  g_zel_erik
  Güzel İçerik
 • 0
  d_nd_r_c_
  Düşündürücü

] }

Yorum Yap