İnşaat Sektörü Karakteristik Özellikleri
 1. Anasayfa
 2. İnşaat Mühendisliği

İnşaat Sektörü Karakteristik Özellikleri

5/5 - (1 Oy)

İnşaat sektörü, dünyada en büyük ve en geniş endüstri dalları arasında yer almakta ve birçok sektörden daha fazla istihdam sağlamaktadır. Ancak iş kazası sonucu ölüm sayılarına bakıldığında inşaat sektöründe diğer tüm sektörlerden daha fazla ölüm yaşandığı görülmektedir. Çalışanlar çalışmaları sırasında çok çeşitli tehlikelere maruz kalmakta ve bu nedenle inşaat sektörü en tehlikeli endüstrilerden biri olarak bilinmektedir. Dolayısıyla sektörün kendine özgü tehlikelerinin ve özelliklerinin göz önüne alınması sektörde yaşanan iş kazalarının azaltılmasında katkı sağlayacaktır.

İnşaat sektörü ve sektördeki her bir proje; çalışma ortamları, inşaatın fiziki boyutları, uygulanan üretim yöntemleri, yapım süresi, iklim koşulları ve benzeri birçok durum bakımından kendine özgü koşullara sahiptir. Bu durum, uygulanması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin bir şablon olarak her şantiyede uygulanabilmesini güçleştirmektedir. İnşaat sektörü yapısı itibariyle iş sağlığı ve güvenliği açısından diğer sektörlere göre büyük ölçüde farklılık gösteren özellikler barındırmaktadır.

thumbnail
Önerilen Yazı
Betonarme Projesi Hakkında Genel Bilgiler

İnşaat Sektörünün Karakteristik Özellikleri

 • Üretim yöntem ve kullanılan malzemelerin çeşitliliği: Farklı üretim yöntemlerinde veya farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip maddelerle çalışma nedeniyle çalışanlar çok çeşitli tehlikelere maruz kalmaktadır.
 • Çalışma ortamında seviye farkı: Sektörde çalışmalar zemin seviyesinin altında başlamakta ve proje boyunca çalışma ortamı sürekli yükselmektedir.
 • Fiziksel güce dayalı işler: İmalatın başlamasından bitişine kadar geçen sürede çalışanların; kaldırma, taşıma, bükme gibi ağır fiziksel güce dayalı, tekrarlayan, duruşu olumsuz etkileyen işlerde çalışmaları gerekmektedir.
 • İklim şartları altında çalışma: Açık havada doğal iklim koşulları, güneş, yağmur, kar, don, aşırı soğuk ve sıcak altında çalışma yapılması gerektiğinden çalışanların çalışma ortamlarında asgari konfor şartlarının sağlanması çok zorlaşmaktadır.
 • Yapılan çalışmaların sürekli değişimi: Çalışma ve faaliyetler seri üretimin yapıldığı bir fabrikadan çok daha farklıdır ve karşılaşılan riskler proje boyunca değişkenlik göstermektedir.
 • Çalışan sirkülasyonu: Sektördeki esnek işgücü piyasası nedeniyle çalışanlar genellikle geçici veya gündelik olarak çalışmaktadır. Bu durum iş güvenliği açısından kalıcı bir kurum kültürünün oluşturulmasını engellemektedir.
 • Geniş ve dağınık çalışma alanı: Şantiyelerde birbirini takip eden ya da aynı anda gerçekleşen farklı çalışma ve imalatlar bulunmakta, farklı çalışma grupları aynı şantiyede bir arada çalışabilmektedir.
 • Büyük, ağır ve devasa iş makinelerinin kullanımı: İş makinelerinin hareketlerinden kaynaklanabilecek çarpma, sıkışma, ezilme ve benzeri iş kazaları oluşabilmektedir.
 • Tozlu ortamda çalışma: Çalışanlar şantiye ortamında açık havada kendi çalışmasından veya diğer çalışmalarda ortaya çıkan asbest tozu, silika tozu, ahşap tozu, alçı tozuna maruz kalabilmektedir.
 • Alt işveren çokluğu: İnşaatlarda birçok iş alt işverenler aracılığıyla yerine getirilmektedir. Alt işverenlerin farklı çalışma yöntem ve kurallarının olması ve asıl işverenler ile alt işverenler arasında koordinasyon zorlukları, çalışmaları iş sağlığı ve güvenliği açısından daha riskli hâle getirmektedir.
 • Düşük eğitim seviyesi: İnşaat sektöründe çalışanların eğitim seviyesi diğer sektörlere göre düşük kalmaktadır. Çalışan sirkülasyonundan dolayı personele yeterli eğitim sağlanamadığı durumlar da mevcuttur.
 • Basmakalıp davranışların yaygınlığı: Çalışanların tecrübe ve çalışma alışkanlıklarına dayalı bazı güvensiz davranış ve düşüncelerinin değiştirilmesi gibi zorluklarla karşılaşılmaktadır.
 • Teslim tarihleri: Sıkı teslim tarihleri nedeniyle iş gücü kapasitesinde ve üretim metotlarında yenilik yapılmadan üretim zorlaması yapılması hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri oluşturmaktadır.
 • Aileden uzak çalışma: Uzun süreler boyunca arazi veya şantiye ortamında ailesinden uzakta çalışmak zorunda olan çalışanlar bulunmaktadır.

Bu Yazıya Yorumunuz Ne?
 • 1
  harika_
  Harika!
 • 0
  g_zel_erik
  Güzel İçerik
 • 0
  d_nd_r_c_
  Düşündürücü

] }

Yorum Yap